΄ Έγκριση 946.510,04€ στο Δήμο Βέλου Βόχας για τους πλημμυροπαθείς Α΄κατοικίας από τις φυσικές καταστροφές της 29ης Σεπτεμβρίου 2018΄΄

Με την αρίθμ. ΑΔΑ: ΨΡΓΤ465ΧΘ7-ΔΑ9 (Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών) εγκρίθηκε στο Δήμο Βέλου Βόχας το ποσό των 946.510,04€ για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων του Δήμου μας για την α΄κατοικία τους, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 29ης Σεπτεμβρίου 2018.

Ο Δήμος είχε προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εγκριθεί η επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Άμεσα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες πληρωμής των δικαιούχων και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση προς όλους τους πληγέντες.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

 

Προηγούμενη ανάρτηση Αντικατάσταση στέγης στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκωνίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact