Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών για την ΄΄πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού για την περίοδο 2019-2020΄΄

4-2019  Απόφαση Εκτελεστικής: Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού για την περίοδο 2019-2020

193-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: Έκγριση Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ΄΄Μνημόνιο΄΄

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact