Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

1-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου-Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact