ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Αναζητήστε το αρχείο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω του ΑΔΑ:  6ΖΠΘΩ9Π-0ΛΝ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact