Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

  

Συνεχίζονται οι εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Βραχατίου ΄΄Γ. Τριαντάφυλλος΄΄ με διάστρωση γεωυφάσματος σε όλη την επιφάνεια του χώρου δημιουργίας πάρκινγκ.

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact