03 Δεκέμβριος Παρασκευή
Meeting

City Innovation and Technology Committee Meeting

3 Δεκεμβρίου, 2021 @ 13:00 - 15:00
Mastanow City Council
17 Δεκέμβριος Πέμπτη
Entertainment

Cultural Festival & Concert at Domanion Valer

17 Δεκεμβρίου, 2020 @ 13:00 - 17:00
Western Avenue, Allston, MA
15 Οκτώβριος Παρασκευή
Entertainment

Cultural Festival & Concert at Domanion Valer

15 Οκτωβρίου, 2021 @ 13:00 - 17:00
Western Avenue, Allston, MA
16 Δεκέμβριος Πέμπτη
Workshop

Faith Forward Future – Social Awareness Seminar

16 Δεκεμβρίου, 2021 @ 09:00 - 13:00
15 Champions Center, Crewey
01 Οκτώβριος Παρασκευή
Entertainment

Organizing City Photography Contest-2021

1 Οκτωβρίου, 2021 @ 09:00 - 13:00
Mayor Office, Norway city
15 Μάρτιος Δευτέρα
Meeting

Real Entrepreneurship Bootcamp in 2021

15 Μαρτίου, 2021 @ 13:00 - 17:00
Mastanow City Council