ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ 2022 – 2023

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact