Γνωμοδότηση Τοπικού Συμβουλίου Βέλου για το χώρο διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς

Γνωμοδότηση Τοπικού Συμβουλίου Βέλου για το χώρο διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόσπασμα Πρακτικού Συμβουλίου Κοινότητας Βέλου σχετικό με τη διεξαγωγή πανηγυριών

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact