Η αριθ. 222/2019 Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου :Υποβολή πρότασης στο  ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ»   με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και ΕΕΛ Οικισμών Γ Προτεραιότητας  κατά την οδηγία  91/271/ΕΟΚ».

Η αριθ. 222/2019 Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου :Υποβολή πρότασης στο  ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ»   με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και ΕΕΛ Οικισμών Γ Προτεραιότητας  κατά την οδηγία  91/271/ΕΟΚ

222-2019».

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Α) ΤΗΣ 29ΗΣ ΚΑΙ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact