Καθαρισµός ιδιωτικών οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2019

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία