ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Untitled attachment 00013

Untitled attachment 00025

Untitled attachment 00022

Untitled attachment 00019

Untitled attachment 00016

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση και εισηγήσεις για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 ώρα 20,00

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact