Νέος αγωγός ομβρίων στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου στην παραλιακή  οδό  (ύψος Αλεξανδρουπόλεως)  για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος απορροής ομβρίων υδάτων και λιμναζόντων υδάτων.