Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/10

                                                                 [28]

                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό  19-10-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. 14993

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                        Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την  24η   του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

  1. – Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο, ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Κορίνθου και να καταθέσει προτάσεις για την αγωγή (αναγνωριστική αγωγή

κυριότητας)του Γεωργίου Δούκα του Βασιλείου , κατά του Δήμου.

  1. Περί ορισμού δικηγόρου, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο, με την παράστασή του

κατά τη δικάσιμο στις 07/12/2016, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, όπου θα

συζητηθεί η αγωγή (αναγνωριστική αγωγή κυριότητας) των Γεωργίου Παπαδόπουλο και Νικόλαου

Δαμόπουλου κατά του Δήμου Βέλου- Βόχας.

  1. Περί ορισμού δικηγόρου, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο, με την παράστασή του

κατά τη δικάσιμο στις 29/11/2016, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, όπου θα

συζητηθεί η αγωγή (συμπλήρωσης οφειλών) της MARIBEL ECHAVARRIA MAZUERA  του

FABIO κατά του Δήμου Βέλου- Βόχας.

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.

έτους 2016 [7η].

  1. Περί ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικ. έτους 2016.
  1. Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/μού έτους 2016.
  1. Περί άσκηση ένδικων μέσων
  1. Περί άσκηση ένδικων μέσων
  1. Περί άσκηση ένδικων μέσων

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                                          

                                                ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

Προηγούμενη ανάρτηση Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact