Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για άδειες διατήρησης και εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων-αίτηση έως τις 31/12/2020

Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε Κορίνθου, Γ. Παπανδρέου 24 μέχρι τις 31.12.2020.

ATT00121

Προηγούμενη ανάρτηση Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact