Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ

Προηγούμενη ανάρτηση ΦΕΚ 843/3-3-2021 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact