Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση Ξεκίνησε το έργο:΄΄ Συντήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου Τ.Κ. Πουλίτσας΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία