Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου-Απόφαση 15/2022 Δ.Σ

15-2022 Πίνακας δημοσίευσης Α.ΔΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία