Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ (1)

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση έκτακτης οικονομικής επιτροπής σήμερα 25 Νοεμβρίου και ώρα 11.00

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact