Πίνακες Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00179 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00182 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00185

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση επιτροπής ποιότητας ζωής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact