ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣΗ

ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact