Πρακτικά ματαίωσης συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00118 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00121

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία