Πρακτικά ματαίωσης συνεδρίασης δημοτικών συμβουλίων

Πρακτικό ματαίωσης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου 2 Πρακτικό ματαίωσης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής-Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact