Πρακτικό 2ης και 3ης συνεδίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης Δ.Σ

Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης Δ.Σ

 

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση 2/2020 Οικονομικής Επιτροπής περί ΄΄Έγκρισης Προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact