ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

 

14 perilich Ω0ΔΔΩ9Π-ΔΜΒ

14 PERILICH 7Υ0ΝΩ9Π-ΞΙΟ

 

07. ΤΕΥΔ σε doc-ΟΧΗΜΑΤΑ 2017

08. ΤΕΥΔ σε doc-ΟΧΗΜΑΤΑ 2017

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση για τις πλημμύρες

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact