«Προμήθεια καυσίμων κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης έτους 2022 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τις Σχολικές Επιτροπές Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Eκπαίδευσης», προϋπολογισμού 185.387,14€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

_ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π-Υ _

ΟΙΚΟΝ_ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 _

ΟΙΚΟΝ_ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 2 _

ΟΙΚΟΝ_ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 3 _

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022 s

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2)

Προηγούμενη ανάρτηση Δήμος Βέλου-Βόχας: Ο μοναδικός δήμος της Κορινθίας που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact