«Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών», έτους 2020 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας εκπαίδευσης

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών», έτους 2020 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας εκπαίδευσης,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΕΥΔ

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση EKTAKTH ANAKOINΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact