ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 15 Νοεμβρίου

Καλείσθε για πρώτη φορά την  15η του μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2023.

3. Έκθεση Εσόδων- Εξόδων  Γ΄ τριμήνου 2023, για την υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2023.

4. Περί συγκρότησης  επιτροπής αξιολόγησης για τις διαδικασίες που ορίζονται στην υπ’αριθ.165-2023 ΑΟΕ για τον επαναληπτικό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 250127 προμήθειας «Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, έτους 2023-2024» .

5. Περί έγκρισης του πρακτικού καταλληλότητας ακινήτου για τη στάθμευση οχημάτων Δήμου στην Κοινότητα Βέλου.

6. Περί ορισμού δικηγόρου για την εξέταση της υπόθεσης, που αφορά την διαταγή πληρωμής της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.  κατά του Δήμου Βόχας και την διενέργεια  όλων των προβλεπόμενων ενεργειών για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ από τον Δήμο Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact