ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21-01-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (19.30) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (2η)(20.00) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (21.00)

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact