Πρόσκληση (09/11) Οικονομικής Επιτροπής

                                        [31]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό  09-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. 16265

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την  14η   του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

  1. Περί έγκρισης παράτασης του υπ’αριθ. 417Α/2016 ΧΕΠροπληρωμής για απόδοση δαπανών

ΚΤΕΟ οχημάτων.

  1. Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 343Α/2016 ΧΕΠροπληρωμής και απαλλαγή του

υπόλογου υπαλλήλου.

  1. Περί ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικ. πρ/σμού έτους 2016
  1. Περί ορισμού δικηγόρου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη δικάσιμο στις 15/02/2017, όπου θα συζητηθεί η αγωγή (για

αναγνωριστική αγωγή κυριότητας) του Μαζιώτη Αναστασίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.

 

ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact