ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την  19η  του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

  1. – Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 418 Α/2016 ΧΕΠροπληρωμής και απαλλαγή της υπόλογου υπαλλήλου.
  1. Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την απόδοση δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
  1. Περί έγκριση κατάθεσης πρόσθετων λόγων επί της ανακοπής ερημοδικίας (με αρ. καταχ.ΕΠ62/13-6-2016) ορισμός δικηγόρου κατά τη δικάσιμο στις 10 Ιανουαρίου 2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, όπου θα συζητηθεί η εν λόγω ανακοπή καθώς και οι πρόσθετοι λόγοι.
  1. Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο και να παραστεί κατά τη δικάσιμο στις 1-2-2017, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, όπου θα συζητηθεί η αγωγή της «Π.& Β. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ» , κατά του Δήμου .
  1. Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και να καταθέσει προτάσεις για την αγωγή της «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» , κατά του Δήμου.
  1. Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την υπ’αριθ. 59/04-01-2016.
  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016 [6η].

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.

          ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

Προηγούμενη ανάρτηση 37o Δελτίο Τύπου (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact