ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ζευγολατιό  27-07-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          Αριθ. Πρωτ. 10362
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ    
ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                                        

Καλείσθε για πρώτη φορά την  1η    του μηνός Αυγούστου 2016
ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 1.- Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 211 Α/2016 ΧΕΠροπληρωμής και απαλλαγής του
    υπόλογου υπαλλήλου. (σχετ.59-2016 Α.Ο.Ε.)

2.-  Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες  
      στέγασης του ΚΕΠ του Δήμου στην Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού.

3.-  Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες
      στέγασης αποθήκης του  Δήμου στην Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού.

4.-  Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες
      στέγασης του αρχείου του Δήμου στην Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού.

5.- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
     έτους 2016 [5η].

6.- Περί έγκρισης του πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2016».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.
                                                                                                    
                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β_2016

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact