ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόσκληση Συμβουλίου 10 Ιουλίου 2019

1ο ΘΕΜΑ 5η αναμόρφωση οικ προυπολογισμού Δήμου 2019

2ο ΘΕΜΑ 3η παράταση Εργασίες ΠΕΟ

3ο ΘΕΜΑ Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Βραχατίου

4ο ΘΕΜΑ Παράταση προθεσμίας Εργα Παιδικών Χαρών

5ο ΘΕΜΑ Παράταση προθεσμίας Εργα Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου

6ο ΘΕΜΑ Παράταση προθεσμίαςΕργα Δικτύων Αρδευσης Ομβρίων

7ο ΘΕΜΑ Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτική Οδοποιία

8ο ΘΕΜΑ Συγκρότηση Επιτροπής Εργα Συνδέσεων αποχετευσης Βέλου

9ο ΘΕΜΑ Εγκριση 2ου ΑΠΕ Εργα Σχολικών Κτιρίων Βέλου

10ο ΘΕΜΑ Εγκριση 1ου ΑΠΕ Αγροτική Οδοποιία

11ο ΘΕΜΑ Κανονιστική απόφασης θέσης ΑΜΕΑ

12o ΘΕΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠ ΑΝΕΛΙΞΗ 3η

13ο ΘΕΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Πυροπροστασία Σχολείων

14ο ΘΕΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ράμπες ΑΜΕΑ σε Σχολεία

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact