ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου

Καλείσθε για πρώτη φορά την  22α του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ. σε συνεδρίαση ΕΚΤΑΚΤΗ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκριση πρακτικών  επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας «Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών  του Προσώπων, έτους 2023-2024».

2. Περί έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Χαλκείου , έτους 2023.

Τα ανωτέρω θέματα θα πρέπει να συζητηθούν ως κατεπείγοντα λόγω λήξης του οικονομικού έτους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact