Πρόσκληση και εισηγήσεις για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

3ο ΘΗΔ Απρίλιος ΠΙΝΑΚΕΣ ATT00022

22ο ΘΗΔ Απριλίου 1

22ο ΘΗΔ Απριλίου 2

Εισηγήσεις 15 Απριλίου 2019

Πρόσκληση Συμβουλίου 15 Απριλίου 2019

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact