ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

13-2019

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact