Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” τρία νέα έργα του Δήμου Βέλου-Βόχας ύψους 700.000€

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact