Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την 4/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ζευγολατιό  28-09-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την  4η   του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

  1. – Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την υπ’αριθ. 12948/16-9-2016

αίτηση για αποζημίωση της κας Σταυρούλας Τόμπρου και Αναστασίας Τζελέπη.

  1. Περί έγκρισης ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση

αρχείου του Δήμου στη ΔΚ Ζευγολατιού.

  1. Περί έγκρισης ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση

αποθήκης υλικών του Δήμου στη ΔΚ Ζευγολατιού.

  1. Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 342Α/2016ΧΕΠροπληρωμής και απαλλαγή της

υπόλογου υπαλλήλου.

  1. Περί έγκρισης έκδοσης ΧΕΠροπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (αποστολή

ειδοποιητηρίων λογαριασμών ΔΕ Βόχας).

  1. Περί έγκρισης παράτασης απόδοσης ΧΕΠροπληρωμής.
  1. Περί ορισμού δικηγόρου, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο, με την παράστασή του κατά

τη δικάσιμο στις 07/10/2016, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου θα συζητηθεί

η αίτηση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) των Παναγιώτα Σούκουλη κ.λ.π., κατά του Δήμου

Βέλου- Βόχας.

  1. Περί ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικ. έτους 2016.

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                                                

                                                    ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

Προηγούμενη ανάρτηση Ενημέρωση για διεξαγωγής συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact