Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 224/2019 Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία