Πρόσκληση συνεδρίασης σχολικής επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 20/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact