ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ.ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Είδη κρεοπωλείου )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ” ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact