ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού πέντε (05) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (05) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», στις σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

9ΦΝΕΩ9Π-ΧΟ9

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact