“ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021”

ΒΡΕΦΗ ΒΕΛΟΥ 2020-2021 ΒΡΕΦΗ ΒΡΑΧΑΤΙ 2020-2021 ΒΡΕΦΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 2020-2021 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – ΒΡΕΦΗ ΒΡΑΧΑΤΙ 2020-2021 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – ΝΗΠΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙ 2020-2021 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – ΝΗΠΙΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 2020-2021 ΝΗΠΙΑ ΒΕΛΟ 2020-2021 ΝΗΠΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙ 2020-2021 ΝΗΠΙΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 2020-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 127,128,149,152,153 & 157/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact