Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00165

Προηγούμενη ανάρτηση Aνακοίνωση-Πρόσκληση επιτυχόντων πανελληνίων σχολικού έτους 2021

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία