Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία