Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00113

Προηγούμενη ανάρτηση AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19,20,21 & 22/2021

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία