Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00016

Προηγούμενη ανάρτηση 87/2020 Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία