Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

29-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του τμήματος εκτέλεσης και συντήρησης έργων του Δήμου στην Κοινότητα Ζευγολατιού

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact