Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχας

Οικονομική Επιτροπή

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία