ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΑΝΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact