ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΕΡΓΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019΄΄ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΕΥΔ_επουλωση λακκων _2019

ΤΕΥΔ_επουλωση λακκων _2019

ΜΕΛΕΤΗ

Προηγούμενη ανάρτηση Διαγωνισμός για την προμήθεια (μικτή σύμβαση) για την : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact